Zakelijk

Wachtwoord vergeten

U krijgt een mail met instructies voor wijzigen van het wachtwoord.
Winkelwagen

Vrije Academie Corona protocol

Richtlijnen rondom onze activiteiten - Coronaproof naar colleges, lezingen en wandelingen

De Vrije Academie geeft colleges, lezingen en wandelingen binnen de bestaande maatregelen van de overheid en het RIVM. We vragen uw aandacht voor de volgende afspraken die we met elkaar maken, om iedereen zo veilig mogelijk les te kunnen geven. Zo kunnen wij u, ook in tijden van Corona, blijven inspireren met kunst en cultuur.

Extra maatregelen per 19 november die direct effect op de Vrije Academie hebben:

 • Groepsgrootte binnenruimtes: Voor activiteiten die binnen plaatsvinden geldt een groepsgrootte van maximaal 30 personen. Cursisten uit enkele groepen die daardoor te groot zijn geworden, worden persoonlijk benaderd voor een omboeking.
 • Groepsgrootte buiten: Buiten zijn groepen groter dan 4 personen niet toegestaan. De Vrije Academie is hierdoor genoodzaakt alle wandelingen die plaatsvinden t/m 31 december af te gelasten.  
 • Draag een mondkapje in alle publieke binnenruimtes.
 • Beperk uw reisbewegingen zoveel mogelijk.
 • Eenmalige activiteiten zoals lezingen: Wilt u vanwege het advies om beperkt te reizen een eenmalige activiteit omboeken of een voucher aanvragen? Mail dan naar info@vrijeacademie.nl met het onderwerp ‘Geen noodzakelijke reis, omboeken’.
 • Collegereeksen: Staat u ingeschreven voor een collegereeks en kunt u vanwege het advies om beperkt te reizen niet naar uw collegelocatie komen? Mail dan naar info@vrijeacademie.nl met het onderwerp ‘Geen noodzakelijke reis: collegereeks’. U ontvangt dan in veel gevallen een link naar een video van de les. Op deze manier hoeft u geen les te missen.
 • Zalencentra moeten evenals de horeca nog hun deuren gesloten houden. Culturele locaties zoals musea, theaters en bibliotheken zijn wel weer open. Sommige activiteiten van de Vrije Academie vinden plaats in een zalencentrum. Cursisten die op een dergelijk locatie college volgen, worden hierover persoonlijk per e-mail geïnformeerd.  

 

Gezondheidsklachten:

 • Zoals u weet moet u bij koorts of (milde) verkoudheidsklachten thuisblijven (dit geldt ook als iemand uit uw huishouden klachten heeft). Wanneer u wegens ziekte of verkoudheidsklachten een activiteit moet missen, dan geldt het volgende:
 • U staat ingeschreven voor een collegereeks: Wanneer u een les moet missen, kunt u een bericht sturen naar: info@vrijeacademie.nl. U ontvangt dan in veel gevallen een link naar een video van de les. Op deze manier hoeft u geen les te missen.
 • U staat ingeschreven voor een eenmalige activiteit: Indien u deelneemt aan een eenmalige activiteit (zoals een lezing of wandeling), dan ontvangt u een voucher voor een volgende keer. Mail hiervoor naar: info@vrijeacademie.nl.

Groepsgrootte en 1,5 meter afstand:

 • De Vrije Academie organiseert de komende periode uitsluitend activiteiten in kleinere groepen, zodat er goed rekening gehouden kan worden met 1,5 meter afstand. Op elke locatie is voldoende ruimte tussen de zitplaatsen en is er gekeken naar voldoende loopruimte.
 • Colleges: De overheid schrijft per 19 november een maximale groepsgrootte voor van 30 personen, exclusief docent. In verband met de 1,5 meter afstandsregel wordt die groepsgrootte echter op maar weinig locaties gehaald. Collegereeksen kunnen op de meeste locaties dus gelukkig gewoon doorgaan.
 • Lezingen en studiedagen: De overheid schrijft per 19 november een maximale groepsgrootte voor van 30 personen, exclusief docent. In verband met de 1,5 meter afstandsregel wordt die groepsgrootte echter op maar weinig locaties gehaald. Lezingen en studiedagen kunnen op de meeste locaties dus gelukkig gewoon doorgaan.
 • Wandelingen: Buiten zijn groepen groter dan 4 personen niet toegestaan. De Vrije Academie is hierdoor genoodzaakt alle wandelingen die plaatsvinden t/m 31 december af te gelasten.  

Voor aanvang van een activiteit:

 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang.
 • Iedere cursist blijft zowel in de gang als in de zaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.
 • Op veel locaties is meestal geen koffie, thee of andere consumpties beschikbaar. Zelf meegenomen drank is op de meeste locaties wel toegestaan (dit mag in ieder geval wel in Amsterdam: De Nieuwe Liefde en de zaal aan de Keizersgracht).
 • Per 14 oktober zijn alle cursisten die binnen een activiteit volgen verplicht om een mondkapje te dragen. Dat geldt wanneer u zich verplaatst op de locatie. 

Tijdens de les:

 • Iedere cursist blijft zowel in de gang als in de zaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.
 • Er wordt in principe niet gepauzeerd, met uitzondering van de studiedagen. Neemt de docent tijdens een college/lezing toch een korte pauze, dan willen we u vragen niet te gaan lopen.
 • Na afloop:
 • Neem eventuele afval na afloop met u mee naar buiten.
 • Bekijk of er in de zaal waar u les heeft, ook een andere uitgang/looproute is gemaakt die u als uitgang kunt gebruiken.
 • Blijf niet hangen.

De docent:

 • Uw docent blijft ook op 1,5 meter afstand.
 • Ook uw docent moet thuisblijven bij koorts of (milde) verkoudheidsklachten óf als iemand in zijn/haar huishouden klachten heeft. In dat geval zullen we altijd eerst proberen een vervangende docent te vinden. Als dit niet lukt, zal de les digitaal verstrekt worden. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.
 • Let op: Indien de les digitaal wordt vervangen, dan kan deze gegeven worden door een andere docent. De les is 1 week beschikbaar. De volgende week heeft u zonder tegenbericht gewoon weer les in de zaal. Dit geldt alleen voor collegereeksen, voor eenmalige activiteiten wordt geprobeerd een andere datum te plannen.
 • Op locatie:
 • Wacht op elkaar en geef elkaar de ruimte.
 • Volg de aanwijzingen van de docent en het personeel op locatie over looproutes, ingang, uitgang e.d..

Bij een nieuwe volledige lockdown:

 • Wanneer er een nieuwe volledige lockdown wordt afgekondigd, zullen we in eerste instantie bekijken naar de lengte van de periode.
 • Als de volledige lockdown langer dan twee weken is, dan geldt:
 • Bij colleges: De colleges worden dan hervat via online links. Deze blijven tot het eind van de initiële reeks beschikbaar.
 • Bij eenmalige activiteiten: Over het verloop van eenmalige activiteiten zullen wij u in het geval van een nieuwe lockdown t.z.t. informeren.

Vragen? 

De Vrije Academie werkt volgens overheidsprotocol thuis, daarom zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Heeft u vragen? Mailt u ons via: info@vrijeacademie.nl.

 

Vrienden van Vrije Academie

Van der Valk Hotel Drachten
David Michelangelo

Blijf benieuwd!

Op de hoogte blijven van ons steeds vernieuwende aanbod?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!