Zakelijk

Wachtwoord vergeten

U krijgt een mail met instructies voor wijzigen van het wachtwoord.
Winkelwagen

Voorwaarden

Algemeen

 1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met de Vrije Academie tot stand gekomen.
 3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op het aanmeldingsformulier of op de site vermelde activiteit(en) en/of boeken.
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van de Vrije Academie, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel de Vrije Academie als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 7. Tijdens activiteiten is het niet toegestaan om te fotograferen of filmen.
 8. De Vrije Academie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.
 9. De Vrije Academie is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.
 10. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van de Vrije Academie, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

 

Inschrijven

 1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via onze website, www.vrijeacademie.nl, of met het aanmeldingsformulier uit het magazine van de Vrije Academie, of via actiebonnen in combinatie met derden.
 2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
 3. Het is niet mogelijk een plek in een college, studiedag, lezing of excursie voorwaardelijk te reserveren.
 4. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.
 5. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
 6. De datum waarop de Vrije Academie het aanmeldingsformulier ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
 7. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 8. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van de Vrije Academie.
 9. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
 10. Als een activiteit is volgeboekt kunt u zich op de wachtlijst plaatsen.
 11. Bij plaatsing op de wachtlijst hoeft u het inschrijfgeld nog niet te betalen.
 12. Komt er voor desbetreffende activiteit een plaats vrij, of wordt er een extra activiteit georganiseerd, dan nemen wij contact met u op.
 13. Plaatsing op een wachtlijst voor een college betekent niet dat u automatisch bent ingeschreven voor hetzelfde college in het volgende seizoen. U dient zich in het nieuwe seizoen opnieuw voor het college aan te melden.
 14. Als u zich heeft ingeschreven voor een activiteit ontvangt u een toegangsbewijs, welke geldig is voor de duur van de desbetreffende activiteit.
 15. Het eerder genoemde toegangsbewijs dient u te allen tijde bij u te hebben en op verzoek aan de docent te tonen; zonder toegangsbewijs kan u de toegang ontzegd worden.
 16. Excursies die onderdeel zijn van een collegereeks zijn alleen toegankelijk voor de betreffende deelnemers. Introducés zijn niet toegestaan en worden te allen tijde geweigerd.
 17. Excursies die onderdeel zijn van een collegereeks worden tijdens de collegereeks door de docent gepland, in overleg met de cursisten. Het missen van deze excursie door welke reden dan ook leidt in beginsel niet tot restitutie van het collegegeld.
 18. Het is niet toegestaan lessen en/of excursies te volgen in een andere groep, bij een andere docent of op een andere locatie. Gemiste lessen en/of excursies kunnen niet worden ingehaald.
 19. Doorgaans houden we bij de collegereeksen rekening met de - door de Rijksoverheid geadviseerde - vakantieperiodes.
 20. Voorjaarsvakantie 2017 => 18 februari t/m 5 maart 2017.
 21. Herfstvakantie 2017 => 14 oktober t/m 29 oktober 2017.

 

DISCLAIMER: De Vrije Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.